Gradnja optičnega omrežja

310
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
V teku
2020