Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Stanislav Dvanajščak, predstavnik Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec
  • Član, Boris Kosi, predstavnik Policijske postaje Vič
  • Član, Viljem Kovačič, predstavnik javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja
  • Članica, Ilinka Kucler, predstavnica javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja
  • Član, Jani Bartolj, predstavnik upravljavca občinskih cest
  • Član, Anton Kastelic, predstavnik izvajalca javnega linijskega prevoza potnikov na integriranih linijah v občini
  • Član, Dean Stepančič, predstavnik medobčinskega redarstva
  • Članica, Mojca Sečnik, predstavnica občinske uprave
  • Članica, Simona Kostrevc, predstavnica občinske uprave