Ureditev Ulice Vladimirja Dolničarja

1145
Infrastruktura
2022
Krajevna skupnost Dobrova
92.300,00 €
Lastni projekti
V teku
Ulica Vladimirja Dolničarja, 1356 Dobrova
2022