Vandali z neupoštevanjem cestne zapore uničujejo cesto Žerovnik–Osredek!

3. 6. 2022 562