Podaljšanje popolne zapore cestnega odseka Šujica–Stranska vas (od križišča za Gabrje do novo urejenega križišča v Stranski vasi)

17. 12. 2021 623