Dela za izgradnjo nove čistilne naprave Dobrova so se pričela

8. 9. 2021 509