Predstavitev projekta za prenovo ceste Brezje–Podolnica in ceste Žerovnik–Osredek–Topol

Termini
05.07.2021 ob 17.00