Ureditev središča naselja Dobrova

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Krajevna skupnost Dobrova
V načrtu