Ureditev središča Dobrove

1062
Infrastruktura, Okolje, Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Krajevna skupnost Dobrova
V teku
Dobrova, 1356 Dobrova