Kanalizacija Polhov Gradec – III. faza, krak Podreber in Pristava

726
Infrastruktura
Krajevna skupnost Polhov Gradec
240.000,00 €
Zaključeno
Pristava, 1355 Polhov Gradec
2020
2021