Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B

1574
Okolje, Varovanje okolja in naravne dediščine
2020, 2021, 2022
2.926.558,96 €
Kohezijski sklad, Proračun RS
V teku
Povezava
2020
2022