Program spodbujanja podjetništva na Barju

542
Izobraževanje
51.650,96 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
35.813,73 €
Zaključeno
Stara cesta 13, 1356 Dobrova
2019
2019