Ureditev ceste JP567611 Majer–Praproče, 1. faza

450
Infrastruktura
2022, 2023
Krajevna skupnost Polhov Gradec
362.200,00 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
Praproče, 1355 Polhov Gradec
2022
2023