Nadgradnja otroškega igrišča pred vrtcem Dobrova

594
Infrastruktura
2023
Krajevna skupnost Dobrova
17.630,00 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
2023
2023