Ponudba za odkup zemljišča nosilcu predkupne pravice na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostora

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov