Komisija za informacijsko družbo

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Ana Oblak
  • Članica, Sanja Gorza Luk
  • Član, Blaž Juren
  • Član, Marko Dolenc
  • Član, Matjaž Dolinar