Participativni proračun ZA LJUDI OD LJUDI: Vabljeni k oddaji predlogov za izvedbo projektov in vlog za članstvo v Komisiji za ocenjevanje projektov

3. 5. 2023 527