Predčasno glasovanje za naknadne volitve članov sveta KS

25. 11. 2022 410