Podpisana pogodba za rekonstrukcijo cest Škandrov graben–Veliki vrh in Majer–Praproče

18. 11. 2022 195