Rekonstrukcija LC Dobrova–Horjul, 1., 2. in 3. faza

998
Infrastruktura
2022, 2023, 2024
Krajevna skupnost Dobrova
Lastni projekti
V načrtu