Ureditev ceste Brezje - Podolnica

Infrastruktura
Krajevna skupnost Dobrova
V teku
2021
2021