Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B

Okolje
Krajevna skupnost Dobrova
V teku
Povezava