Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B

760
Okolje
Krajevna skupnost Dobrova
V teku
Povezava