Športnorekreacijski objekt pred OŠ Dobrova

Infrastruktura
Krajevna skupnost Dobrova
29.082,46 €
Fundacija za šport
7.520,00 €
V teku
avgust 2020

Podatki o financiranju