Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov