Zahteva za izdajo mnenja - skladnost z občinskimi prostorskimi akti

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov