PROJEKTI OBČINE SOFINANCIRANI IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA