Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo s popisom del »Hladilna energija v športni dvorani pri OŠ Dobrova

13. 5. 2024 54
13.05.2024
Javno zbiranje ponudb
17.05.2024 do 10:00
430-0008/2024
09.05.2024
Simona Kostrevc