Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve

29. 4. 2024 68
29.04.2024
Javna naznanila in razgrnitve
15.05.2024 do 23:59
3503-0005/2023