Na terenu smo se sestali z nekaterimi lastniki zemljišč ob cesti Brezje–Podolnica

Termini
30.08.2021 ob 15.00