Kanalizacija Polhov Gradec – III. faza, krak Podreber in Pristava

Infrastruktura
Krajevna skupnost Polhov Gradec
V teku
2020
2021