Program spodbujanja podjetništva na Barju

Izobraževanje
Krajevna skupnost Dobrova
Evropski sklad za regionalni razvoj
Zaključeno
/