Program spodbujanja podjetništva na Barju

310
Izobraževanje
Krajevna skupnost Dobrova
Evropski sklad za regionalni razvoj
Zaključeno
2019