Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
Voščilo župana ob prazniku občine in dnevu državnosti
Datum objave: 24.6.2020
Spoštovane občanke, spoštovani občani,

letošnje leto je do sedaj potekalo in še vedno poteka nekoliko drugače, kot smo vajeni. Zaradi nepričakovane izredne situacije je življenje tako po svetu kot tudi v naši občini pred nekaj meseci obstalo. Znašli smo se v okoliščinah, ki so bile za nas nove, na trenutke zastrašujoče, ustvarjale pa so predvsem občutek negotovosti.
Razmere so terjale takojšnjo reorganizacijo in prilagoditve. To obdobje je pokazalo, kako organizirana, močna in povezana je lahko lokalna skupnost. Ponosen sem, da v naši občini znamo stopiti skupaj, biti solidarni, strpni in sočutni, predvsem pa spoštovati dostojanstvo vsakega posameznika. Lahko bi rekli, da je bilo to obdobje kot opomin, kako prijetno je življenje, kako nepotrebne so zamere, ob zavesti, da je vsak izmed nas kot kamenček sprememb v javnem življenju. Temelj dobre družbe je v posamičnem vzajemnem odnosu posameznika do okolja in družbe, v kateri živi.
 
Občina Dobrova - Polhov Gradec 25. junija praznuje že 22. rojstni dan. Letos zaradi doživetih situacij ne bomo izvedli naše tradicionalne prireditve ob praznovanju občinskega praznika s podelitvijo priznanj našim nagrajencem. Le-to bomo prestavili na čas, ko bodo druženja in praznovanja lahko potekala spet spontano. Bomo pa v svojih mislih praznovali naš praznik, praznik Občine Dobrova -Polhov Gradec in se z upanjem in pričakovanjem ozrli v prihodnja leta in na izzive, ki nas čakajo na vseh področjih.
 
Zgodovinsko je naša občina naslednica Občinskih ljudskih odborov, ki so nastali v šestdesetih letih ter bila vse do leta 1994 Občina Ljubljana - Vič - Rudnik, v letu 1995 pa so nastale nove primestne občine. Razdelitev občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec na dve novi občini se je zgodila v letu 1998. Nastali sta samostojni občini Dobrova - Polhov Gradec in Horjul. Prva slika v ogledalu po razdelitvi je bila ugotovitev o iztrošenosti javnih objektov v naših krajih ter odsotnosti konkretnih vlaganj v komunalno infrastrukturo v prejšnjem obdobju, ki pa jo je na 120 kilometrov velikem območju občine zahtevno zgraditi v kratkem obdobju. To so dejstva, ki jih ni mogoče prezreti.
 
Prvo desetletno obdobje je Občina Dobrova - Polhov Gradec v pretežni meri posvetila našim otrokom, prihodnosti naše družbe. Poskrbela je za izgradnjo potrebnih prizidkov in rekonstrukcij ter obnovo vseh šol, podružnic in vrtcev, odprla nove jaslične oddelke ter zgradila športni dvorani v dveh največjih občinskih naseljih. V naslednjem desetletnem obdobju, od 2010 do 2019, so se iz proračuna Občine Dobrova -Polhov Gradec za področje varstva, vzgoje in izobraževanja namenila sredstva v znesku 24.602.270 milijonov eurov. V nadaljnjih letih je zgradila in obnovila poslovilne objekte tako imajo sedaj vse štiri krajevne skupnosti v občini prostor, v katerih se dostojno in mirno poslavljamo od svojih najbližjih.
Kljub navedenim izboljšavam, katerim je bil namenjen večji del proračunskega denarja, je občina vsako leto izvajala obnove in ureditve pločnikov in cestišč. V teh letih je občina rekonstruirala 26 kilometrov cest in zgradila dobrih 15 kilometrov pločnikov po naseljih. Uredila je dva mostova na sotočju Božne in uredila nov dostop do osnovne šole Dobrova. Povečala je obseg vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti iz prvotnih 94 kilometrov iz leta 2002 na 249 kilometrov, kot jih glede na veljavno kategorizacijo vzdržuje sedaj. Občina je zgradila tudi 12 kilometrov javnega kanalizacijskega omrežja v vrednosti dobrih osem milijonov eurov in 22 kilometrov plinovodnega omrežja.
Po dolgih letih dogovarjanj se že uspešno prenavlja glavna prometnica v občini, regionalna cesta do Polhovega Gradca. Gradnja se izvaja po normativih, ki se morajo uporabljati pri rekonstrukciji regionalnih cest. Poleg del, ki se izvajajo, je načrtovano nadaljevanje obnov v 3. fazi, ki zavzema območje makadamskega parkirišča pri Andrejc do mosta na Belici, ter 4. faza, s potekom obnove od kamnoloma Hrastenice do odcepa za Katarino. Obnova se bo nadaljevala do Gabrja, kjer bosta v Žirovnikovem grabnu urejeni obe avtobusni postaji in bo zgrajen pločnik z javno razsvetljavo, da bo v območju križišča zagotovljen varen dostop do avtobusne postaje. Skupna vrednost navedenih del je ocenjena na približno pet milijonov evrov.
Letošnje leto na občini pa je zaznamovano predvsem z dokončanjem projektnega dela, pripravo dokumentacije in soglasij za izvedbo investicij za novo obdobje, ki dajejo okvir za višjo kakovost življenja v naši občini. Desetletni razvojni program se čez dve leti bliža svojemu zaključku in občini predstavlja zavezo za izpolnitev zastavljenih ciljev. Poudarek je na izpolnitvi zaveze o pričetku gradnje centra Emila Adamiča na Dobrovi, izboljšavi dotrajane cestne infrastrukture in izgradnji hodnikov za pešce in izboljšavah na vodovodnem omrežju.
 
Občina je v mesecih zaznamovanih s Corono pridobila gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo čistilne naprave na Dobrovi, odkupila tudi vsa potrebna zemljišča. Gradnja je sedaj odvisna od razpoložljivih investicijskih sredstev Javnega Holdinga Ljubljana, z njo pa se pogojuje gradnja kanalizacije v Stranski vasi. Izvaja se postopek legalizacije objektov na ŠRC Gabrje, s katerim se pričenja prvi korak obnove in nadgradnje območja ŠRC, namenjenega za oddih, rekreacijo in šport. Izveden je bil razpis za nabavo tehnične opreme za odpravo napak na vodovodnih sistemih Dobrova in Brezje, v okviru katerega se bodo dela pričela izvajati še v tem mesecu, po predhodnih seznanitvah vseh udeleženih, ki so in še sodelujejo pri oskrbi s pitno vodo. Izdelani so projekti za ureditev javnih poti JP Hoja–Ravnek, JP Črni Vrh–Gugelj–Reka, JP Nartnik–Kucelj, katerih ureditev je predvidena v prihodnjih mesecih. Na območju vsake krajevne skupnosti se bo po predlogu le-teh vsako leto pospešeno izvedla ureditev najmanj ene javne poti. Za projekt za ureditev ceste Šujica–Podutik so v tem letu predvideni še odkupi zemljišč, v naslednjem letu pa je načrtovana izvedba projekta. Izvajajo se tudi postopki pridobivanja zemljišč za kolesarsko povezavo od Gabrja do Ljubljane, v okviru katere bodo urejene tudi varne poti s prostorom za pešce. V zaključni fazi izdelave je projekt rekonstrukcije LC Žerovnik–Osredek–Topol ter novelacija projekta izgradnje pločnika na Dobrovi ob Horjulski cesti do križišča s Pot čez Horjulko, z vsebovano zasnovo poteka pasu za kolesarje in dodatnimi avtobusnimi postajami, v kolikor bo umestitev v prostor na tem območju mogoča. Strategija mobilnosti in varnosti, ki je v zaključni fazi izdelave, pa z načrtovanjem in projektiranjem na področju prometa, z upoštevanimi rešitvami, ki jih prinašajo projekti v teku, predstavlja nov pristop k trajnostnem in celostnem načrtovanju prometa v občini in upošteva predvsem potrebe pešcev, kolesarjev in uporabnikov javnega potniškega prometa. Da pa bo postala občinska infrastruktura popolnoma usklajena s pričakovanji in željami občanov, bo potrebnega še nekaj časa ter veliko sredstev. Prav zato pa bo Strategija mobilnosti in varnosti igrala tudi v prihodnosti pomembno vlogo, saj bo vzpostavila ter ohranjala jasno pot razvoja.
 
Vse navedeno opravljeno in načrtovano delo na komunalnem področju pa dopolnjuje izjemno delo izvajalcev na področju zdravstvene, zobozdravstvene in patronažne službe, fizioterapevtske in lekarniške dejavnosti, društev in zavodov na področju kulture, športa, turizma, sociale in mladih ter našega dobrega gasilstva, Osnovne šole Dobrova ter Osnovne šole Polhov Gradec, kar pomembno prispeva k dodani vrednosti v naši občini.
 
Spoštovani, vsem Vam iskreno čestitam ob našem skupnem prazniku, srečno in vse najboljše Občina Dobrova - Polhov Gradec!
 
Franc Setnikar,
župan
 voscilo .jpg (303 kB)

Pripravil/-a: Sandra Nartnik

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.