Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
Strategija mobilnosti in varnosti: odprti dialog med županom in občani
Datum objave: 16.3.2020

Občina Dobrova - Polhov Gradec si v zadnjih letih na različne načine prizadeva za varnost vseh udeležencev v prometu. Ena zadnjih takih aktivnosti je Vprašalnik o prometu in javnih površinah v Občini Dobrova - Polhov Gradec. Anketa, ki je bila od 27. 1. 2020 do 20. 2. 2020 dostopna občanom v tiskani ter elektronski obliki, je bila namenjena pridobitvi podatkov o potovalnih navadah občanov ter njihovem mnenju o prometnem sistemu v občini, da bo lahko načrtovanje nadaljnje prometne strategije prilagojeno njihovim potrebam in pričakovanjem. V projektu je bilo tako pridobljenih 661 ustrezno izpolnjenih anket, ki kažejo sliko prometnih navad prebivalcev naše občine. Sodeč po rezultatih, v prometu naše občine prevladujejo predvsem dnevne migracije v Ljubljano zaradi šole ali službe, pri tem pa velika večina pot opravi z avtom. Anketa je pokazala tudi, da so občani nezadovoljni s stanjem prometnih ureditev v občini izrazili so nezadovoljstvo z urejenostjo šolskih poti, pločnikov, pešpoti, prehodov za pešce, osvetljenosti poti, kolesarskih povezav, parkirišč za kolesarje, prav tako pa niso zadovoljni z varnostjo pešcev in kolesarjev, s prilagojenostjo prometa starejšim in gibalno oviranim ter hitrostjo motornega prometa.

Bistveni rezultati ankete so bili predstavljeni tudi na javni razpravi naslovljeni Občina po meri človeka, ki je potekala v sredo, 4. 3. 2020, v avli OŠ Dobrova. Javna razprava je bila povabilo občanom, da pristopijo k odprtemu dialogu z občino, ki pripravlja Strategijo mobilnost in varnosti, oziroma kot je bilo izpostavljeno v okviru organizacije javne razprave: »ker načrtujemo za ljudi, moramo načrtovati z ljudmi«. Vsi si namreč želimo varnosti v prometu, ne glede na našo starost, zdravje, socialni status ali kraj prebivanja. Zato Strategija mobilnosti in varnosti, ki jo občina pripravlja v sodelovanju s podjetjem PNZ d. o. o., ki nudi strokovno podporo pri načrtovanju in projektiranju na področju prometa, predstavlja nov pristop k trajnostnem in celostnem načrtovanju prometa v občini. Strategija bo upoštevala predvsem potrebe pešcev, kolesarjev in uporabnikov javnega potniškega prometa.

Potek javne razprave je zarisala Katja Miklič iz podjetja PNZ d. o. o., ki je v uvodu predstavila  rezultate analize trenutnega stanja na področju prometa, kamor je veliko doprinesla poleg pregleda obstoječe dokumentacije in ogleda terena tudi omenjena anketa. Drugi del javne razprave pa je bil namenjen predvsem aktivnem sodelovanju vseh obiskovalcev, ki so bili razdeljeni v štiri skupine, vsaki pa je nato bila določena ena izmed tem: hoja, kolo, javni potniški prevoz in avto. Ob uporabi zemljevida občine so bili navzoči pozvani, da za svojo temo napišejo prednosti in slabosti trenutnega stanja, ter najpomembneje, svoje predloge za izboljšavo. Tak način dela je omogočil, da je vsakdo lahko konstruktivno in usmerjeno izrazil svoje mnenje ter neovirano podal pobude za spremembo. Pregled rezultatov skupinskega dela je ponovno izpostavil nekatere že znane težave v prometni infrastrukturi, doprinesel pa je tudi številne nove vpoglede v problematiko. Beseda je tako med drugim tekla o nujnosti vzpostavitve dodatnih avtobusnih linij, potrebi po dodatnih površinah za pešce, dodatnih ukrepih za omejitev hitrosti vozil, popravilu dotrajanih vozišč ter poleg ureditve središč Polhovega Gradca in Dobrove tudi o ureditvi in dograditvi prometne infrastrukture v manjših krajih. Ena stvar je postala na javni razpravi še bolj jasna – da bo občinska infrastruktura bila popolnoma usklajena s pričakovanji in željami občanov, bo potrebnega še nekaj časa ter veliko sredstev. Prav zato pa bo Strategija mobilnosti in varnosti igrala v prihodnosti pomembno vlogo, saj bo vzpostavila ter ohranjala jasno pot razvoja. Javna razprava, ki jo je zaključila podelitev nagrad izžrebancev v nagradni igri v sklopu Vprašalnika o prometu in javnih površinah v Občini Dobrova - Polhov Gradec, je ponovno poudarila potrebo po sodelovanju med občani ter občinskimi organi, saj vsi stremimo k istemu cilju: k varni, občanom prijazni in polno razviti občini.

Pripravil/-a: Simona Kostrevc

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.