Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave-ceste
Obrez vegetacije ob cestah
Datum objave: 12.8.2019
S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu, želimo vse občane in občanke opozoriti na obvezno obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves in ostale vegetacije na površinah ob cestišču tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je prometna signalizacija vidna in dostopna. Prav tako je potrebno obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj le-ta velikokrat zaradi razraščenosti ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu. V skladu z zakonom o cestah je cestišče definirano kot del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča.
 
Skladno z zakonskimi določbami prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste in drugimi zahtevami glede varnosti vseh udeležencev v prometu pomeni:
· da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost ceste,
· da višina žive meje zaradi preglednosti ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča,
· da morajo biti drevesa, ki rastejo ob omenjenih cestah, obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5 m (slika),
· da morajo biti grmičevje ali drevje po širini obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste (slika).
 
Želeli bi vas še opozoriti, da je prepovedano:
· po cesti vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete, kot tudi pluge, brane in ostalo kmetijsko orodje ter druge dele tovora,
· na ali ob cesti nameščati ali odlagati les, opeko, odpadne in druge materiale ali predmete, ki lahko poslabšajo ali onemogočijo preglednost ceste oziroma ovirajo ali ogrožajo promet, poškodujejo cesto ali poslabšajo njeno urejenost,
· orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo.
 
Preden se vozilo vključi v promet na občinsko cesto s kolovozne poti, ne kategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
 
Glede na navedeno vse občane in občanke opozarjamo, da upoštevajo opozorilo in obrežejo žive meje in drugo vegetacijo na svojih površinah ob cestah in s tem zagotovijo prometno varnost. V prihodnjih mesecih bo Medobčinski inšpektorat izvajal nadzor nad ustreznostjo vzdrževanja vegetacije ob cestah. Kar ne bo ustrezno porezano, bo služba za redno vzdrževanje obrezala ne glede na vrsto vegetacije (okrasne grmovnice, sadno drevje…).
 
Občinska uprava
 Obrez vegetacije ob cestah (171 kB)

Pripravil/-a: Mojca Sečnik

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2019. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.