Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Obvestila
Občinski svet se je sestal na 2. redni seji
Datum objave: 4.3.2019
V sejni sobi je v sredo, 20. februarja, potekala 2. redna seja občinskega sveta občine Dobrova – Polhov Gradec.
Na njej so svetniki imenovali delovna telesa občinskega sveta, nadzornega odbora in predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Ljubljana. Sprejeli so sklep o financiranju političnih strank in odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v občini ter potrdili predlog akcijskega načrta za uresničitev znaka Slovenia Green. Opravili so 1. obravnavo predloga Odloka o proračunu občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2019, ki je bil poslan vsem odborom, krajevnim skupnostim in bo do 7. marca 2019 javno objavljen na spletni strani občine ter dostopen v prostorih občine. Do navedenega datuma se, v skladu s 86. členom poslovnika občinskega sveta, lahko županu posreduje pripombe in predloge k predlogu proračuna za leto 2019. Župan Franc Setnikar je v predstavitvi povedal, da je predlog sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov. Povedal je, da so pri načrtovanju tako na strani prihodkov, katerih skupna vsota znaša 8.344.559 EUR, kot odhodkov, ki so ocenjeni na skupno 8.202.989 EUR, skušali biti realni, pri tem pa je izpostavil, da je kar okoli 70% sredstev že v naprej določenih, zgolj preostanek pa lahko delijo med začrtane projekte. Svetniki so v javni razpravi želeli nekatera pojasnila vezana na center Emila Adamiča, Barjansko kolesarsko pot, knjižnico na Dobrovi, delovanje in financiranje krajevnih skupnosti, subvencije in predvidene stroških na vodovodnih omrežjih, vložke v cestno infrastrukturo, projekt urejanja zunanjih površin pri OŠ v Polhovem Gradcu in dvome  glede drugih proračunskih postavk. Več o vsebini razprav in načrtovanih projektih pa v naslednji številki Našega časopisa.
Zapisala: Nadja Prosen Verbič

Pripravil/-a: Sandra Nartnik

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2019. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.