Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
Na Dobrovi kmalu dodatni zdravnik
Datum objave: 24.4.2018
Občinski svetniki so na zadnji občinski seji potrdili Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Dobrova – Polhov Gradec, in sicer na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu ter splošne medicine. Ta je pogoj za objavo javnih razpisov, ki bosta prispevali k razvoju mreže in izboljšanju stanja javne zdravstvene nege v občini.
 
Število prebivalcev v občini Dobrova – Polhov Gradec z vsakim letom narašča, kar potrjujejo podatki statističnega urada RS, ki so leta 1997 beležili 6325 ljudi s stalnim prebivališčem v občini, na dan 31. 12. 2017 pa že 7661 prebivalcev. V obdobju dvajsetih let je torej močno narastel prirastek, in to za kar 1336 oseb. Po drugi strani pa je tudi na tem območju zaznati trend vse višje povprečne starosti prebivalcev.
 
Iz slednjih razlogov si odgovorni na občini  že vrsto let prizadevajo, da bi uredili podhranjeno področje zdravstvene dejavnosti. Večkrat so apelirali na Ministrstvo za zdravje, da bi skupaj zagotovili optimalno dostopnost do zdravstvenih storitev, ki bi glede na parametre in statistike morale zagotoviti še dodatne štiri zdravnike splošne medicine v občini. Ministrstvo za zdravje je bilo seznanjeno, da so obsegi koncesij v občini nespremenjeni že nekaj desetletij in da gre za močno preobremenjenost programa. Možnost, da si pacienti v principu zdravstveno storitev lahko izberejo kjerkoli v Sloveniji sicer obstaja, vendar si ljudje v praksi največkrat izberejo osebnega zdravnika v bližini kraja stalnega prebivališča. Konec meseca januarja 2018 je bila občina s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, z elektronskim dopisom obveščena o dodelitvi dodatnega tima za programa splošne ambulante. V sklepu, ki ga je upravni odbor zavod sprejel marca, je bilo določeno, da je rok za oddajo ponudb 31.8.2018, kar pomeni, da mora že izbran koncesionar do takrat zagotoviti izvajanje progama na območju občine. Župan Franc Setnikar je pojasnil, da bodo pred tem stekli vsi potrebni postopki, ki bodo omogočili podelitev koncesije naustreznejšemu za dobo 15 let. Ta si bo do zgraditve novega centra na Dobrovi delil prostore z obstoječo zdravnico splošne medicine dr. Zvezdano Jablanov, delo pa bo potekalo izmensko. Ob tem dodaja, da so poleg dodatnega zdravnika s strani pristojnega ministrstva uspeli izboriti tudi referenčno ambulanto, v kateri bo višja medicinska sestra opravljala predvsem preventivne preglede, in sicer pol časa v ambulanti na Dobrovi in pol časa v ambulanti v Polhovem Gradcu.

Istočasno se bo z 31. 8. 2018 sprostilo mesto patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu, saj bo dolgoletna koncesionarka – izvajalka zdravstvene službe na primarni ravni v občini Dobrova – Polhov Gradec odšla v pokoj. Z njenim odhodom bo potrebno nadomestiti izvajanje te dejavnosti v krajih Dobrova, Podsmreka, Brezje, Hruševo, Razpri, Draževnik, Komanija, Podsmreka, Šujica, Osredek, Gabrje in Stranska vas.

Sprejeti Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Dobrova – Polhov Gradec, ki je skladen z zakonom o urejanju zdravstvene dejavnosti, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu, in sicer v obsegu 1,2 tima in trajanju 15 let z možnostjo podaljšanja,  ter splošne medicine v Občini Dobrova-Polhov Gradec, in sicer v predvidenem obsegu 1 tima in trajanju 15 let z možnostjo podaljšanja. Sprejeti koncesijski akt je podlaga za objavo javnih razpisov, ki bosta še v tem letu na območju občine uvedla dodatnega zdravnika splošne medicine ter patronažno, kar bo prispevalo h razvoju mreže in izboljšanju stanja javne zdravstvene nege v občini.

Pripravil/-a: Simona Kostrevc

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2019. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.