Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
Krajevne skupnosti o OPN
Datum objave: 27.3.2018
Na javnih obravnavah so poleg župana Franca Setnikarja sodelovali še pristojni za to področje s strani občinske uprave ter izvajalca načrta podjetja RRD, Regijske razvojne družbe d.o.o. Zainteresirani javnosti na Dobrovi, v Šentjoštu, Polhovem Gradcu in Črnem Vrhu so pojasnili, da gre za spreminjanje in odločanje o temeljnemu aktu občine iz leta 2013, tako strateškega kot izvedbenega dela. Povedali so, da gre za obravnavo kar 472 sprememb, med katerimi so tudi takšne, ki konkretno prispevajo k razvoju občine (ureditve za izboljšanje prometnega omrežja in zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, območja za oživitev razvojnih gospodarskih pobud, območje za razvoj trgovinsko storitvenih in poslovno proizvodnih dejavnosti, posodobitve območij za razvoj kmetijske dejavnosti, ureditev zatečenega stanja razpršenih poselitev itd. Poudarili so, da so skušali upoštevati vse želje in pobude, ki so bile s pisnim predlogom podane. Vse so obravnavali vsi nosilci urejanja prostora. Kar 70% pobud je bilo sprejetih kot primerne, od tega približno polovica neproblematičnih, ostale pa so sprejemljive le pod določenimi pogoji, kar pomeni predloženo mnenje kmetijsko svetovalne službe, racionalizacija, veljavno gradbeno dovoljenje ipd. Preostanek pa so nekatere pristojne institucije opredelile kot nesprejemljive, in sicer so bile to v večini vloge, kjer je bila podana pobuda za zazidljivo območje znotraj kmetijske površine ali obratno, prav tako niso bile odobrene pobude, ki so izkazovale razpršeno gradnjo. Po obravnavi je bil čas namenjen tudi vprašanjem iz publike. Ta so se vrtela okrog morebitne izgradnje zadrževalnika, ureditve športno rekreacijskega centra, gospodarskih con ter nekaterih razpršenih gradenj. Sicer pa so pristojni na vprašanje v zvezi s terminskim planom bolj malo obljubili, dejali so le, da je želja prostorski akt čim prej sprejeti, saj je od njega odvisna dinamika nekaterih infrastrukturnih projektov v občini, a vse je odvisno od hitrosti pridobivanja drugih mnenj s strani nosilcev urejanja prostora ter nadalje od odločitve članov občinskega sveta.

Pripravil/-a: Mateja Tavčar

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2018. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.