Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Obvestila
Sestal se je občinski svet
Datum objave: 26.3.2018

Svetniki so po obravnavi zapisnika pretekle seje sprejeli obvezno razlago enega od določil Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine ter obvezno razlago k nekaterim členom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu občine. Potrdili so Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v občini ter sprejeli Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine ter Sklep o ukinitvi javnega dobra. V gradivu so prejeli tudi Poročilo o izvrševanju odločitev občinskega sveta ter program dela sveta za letošnje leto. Največ razprav je sprožila točka rebalansa proračuna občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2018. Župan Franc Setnikar je uvodoma pojasnil, da je rebalans potreben zaradi drugačne realizacije in aktivnosti od tistih, na katerih je temeljil proračun za leto 2018, vezanih predvsem na področje investicij. Skladno s sprejemom rebalansa so se skupni prihodki povišali za 1.669.084 EUR na 8.695.672 EUR in odhodki za 2.121.529 EUR na 9.659.984 EUR. V razpravi so nekateri občinski svetniki podali zadržano mnenje glede omejevanja razpolaganja z višjimi sredstvi krajevnih skupnosti, podali pobudo glede presoje ustreznosti vodenja in upravljanja s sredstvi v krajevnih skupnostih, zastavili so vprašanja na temo zadolževanja, povišanja finančne postavke za občinsko upravo, se ustavili pri investicijah v šolske objekte, krajevne centre, izgradnjo kolesarske poti itd. Odgovori so bili svetnikom s strani župana in strokovnih sodelavcev podani na seji.

Sicer pa je celotno gradivo in magnetogram javno dostopen na spletni strani občine, kjer si lahko vsak natančneje pregleda teme in vsebine, ki ga posebej zanimajo.

Pripravil/-a: Mateja Tavčar

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2018. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.