Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Obvestila
Povabilo za sporočanje podatkov za NUSZ
Datum objave: 9.3.2016

Spoštovani,

 

z razveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine (Odločba US, št. U-I-313/13-86,Uradni list RS, št. 22/14), se tudi še za leto 2016 odmeri nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ).
Vse zavezance za plačilo NUSZ v Občini Dobrova-Polhov Gradec prosimo, da na podlagi 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 106/99 in 131/03), sporočite morebitne spremembe podatkov.
 Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so:
sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora ali objekta, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, podatki potrebni za oprostitev plačila nadomestila in podobno.
 Če zavezanci nastalih sprememb ne boste sporočili, bomo za odmero uporabili podatke, s katerimi razpolaga občina.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Dobrova-Polhov Gradec s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:

·  s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova ali

·  osebno, z vložitvijo v vložišču v času uradnih ur: v ponedeljek med 8-12 uro, sredo med 8-12 uro in 14-16 uro ali petek med 8-12 uro.

 

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo v vložišču Občina Dobrova Polhov Gradec in na internetnih straneh občine.

 Rok za oddajo podatkov je do 21.03.2016.

Pripravil/-a: Sandra Nartnik

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2019. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.